Корпоративтік оқиғалар

28.09.2020

Политика по управлению рисками и внутреннему контролю

26.04.2019

Доклад по ПС Отчета за 2018 год

26.04.2019

Отчет о предоставлении регулируемых услуг за 2018 год

13.06.2018

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2018 год (по состоянию на 15.06.2018 г.)

13.06.2018

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2017 год

14.12.2017

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)


24.11.2017 — Ірі мәміле жасау туралы хабарлама

«Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «АХТСП» ҰК» АҚ) 2017 жылғы 23 қарашада
«АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі 2015 жылғы 10 сәуірдегі (№16 хаттама) «АХТСП» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының міндеттемелерін оның жеке капитал көлемін 10 (он) және одан да көп пайыз құрайтын шамаға ұлғайту және ірі мәміле жасау туралы» шещіміне өзгерту енгізу туралы шешім қабылдады.

Аталған шешімнің 1 тармағындағы «2022 жылғы 15 қарашаға дейінгі мерзіммен» сөздері «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 2007 жылғы 07 тамыздағы №КИ101-R/07 Банктік қарыз шартына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының пайдасына қарыз қайтару міндеттемелерін толық орындағанша әрекет ету мерзімімен» сөздеріне ауыстырылсын.

Мәмілеге қатысты барлық мәселелер бойынша төмендегі мекен-жайға хабарласуға болады: 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Өмірзақ кенті, тел. 8 (7292) 544-790.